หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

1ASRS


 

รู้จัก ‘สิริซอฟต์ (SRS)’หุ้นเทคฯ น้องใหม่ จ่อขายไอพีโอเร็วๆ นี้

ล่าสุด ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง ‘สิริซอฟต์ (SRS)’ เพื่อขายไอพีโอ 40 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เข้าเทรดใน mai กลุ่ม เทคโนโลยี ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคาและจองซื้อหุ้น ไปทำความรู้จักกับว่าที่หุ้นน้องใหม่รายนี้กันก่อนดีกว่า ว่าทำธุรกิจอะไร ใครเป็นเจ้าของและผู้บริหาร รวมถึงผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร…

 

*** ที่มาของ SRS

บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) หรือ SRS จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 31 มี.ค.58 โดย "สิริวัฒน์ ธนุรเวท" ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบ ผ่านแนวทางการทำงานแบบ DevOps (Development & Operations) ร่วมกับสถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์แบบ Microservice

 

*** ธุรกิจของ SRS

ธุรกิจหลักของ SRS ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

1.ธุรกิจบริการ : ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ผ่านแนวทางการทำงานแบบ DevOps ร่วมกับสถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์แบบ Microservice ซึ่งมีงานสำคัญ 2 ส่วน คือ การให้บริการพัฒนาระบบ (Implementation) และ การบริการบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)

2.ธุรกิจการขาย : ประกอบด้วย 1.ขายสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (License) ที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบหรือซอฟต์แวร์ของลูกค้าที่ต้องการพัฒนา โดยเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา (Subscription License) อายุประมาณ 1-3 ปี 2.ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ งบการเงินสิ้น 30 มิ.ย.66 สัดส่วนรายได้มาจาก ธุรกิจให้บริการ 63.03%, จากการขาย 36.83% และ อื่นๆ 0.06%

 

*** โครงสร้างการถือหุ้นของ SRS

            โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 4 ส.ค.66 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนขาย IPO

หลังขาย IPO

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

%

1.     กลุ่ม “สิริวัฒน์ ธนุรเวท”

118,800,000

99.00

118,800,000

74.25

1.1  “สิริวัฒน์ ธนุรเวท”

117,600,000

98.00

117,600,000

73.50

1.2   “สุธาสินี เจริญนาม”

1,200,000

1.00

1,200,000

0.75

2       “ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์”

1,200,000

1.00

1,200,000

0.75

รวมจำนวนหุ้น

120,000,000

100.00

120,000,000

75.00

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO

-

-

40,000,000

25.00

รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขาย IPO

120,000,000

100.00

160,000,000

100.00

 

*** ทีมบริหารของ SRS

            สำหรับโครงสร้างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ 4 ส.ค.66 ประกอบด้วย

นายวิศิษฎ์ สถิตจินดาวงศ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายชลชาสน์ วรวุฒิจงสถิต

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นายสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นางสาวธนาสุนันท์ สันตโยดม

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นายสิริวัฒน์ ธนุรเวท

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณัฐพล ธนาเตชะวงศ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

นายสิทธิกาจ อัชวรานนท์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

*** ส่องผลดำเนินงาน SRS

ด้านผลประกอบการ 3 ปีล่าสุด (2563-2565) บริษัทฯ มีรายได้ 72.91 ล้านบาท, 187.03 ล้านบาท และ 410.81 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 14.39 ล้านบาท, 25.47 ล้านบาท และ 68.69 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 66 บริษัทมีรายได้ 306.05 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 47.34 ล้านบาท

ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 442.91 ล้านบาท, หนี้สินรวม 340.03 ล้านบาท, ส่วนผู้ถือหุ้นรวม 102.88 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) ระดับ 25.10% และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ถึง 109.29%

 

*** ข้อมูลการขาย IPO ของ SRS

SRS จะเสนอขายไอพีโอ 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบไฟลิ่งแล้ว คาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่ม เทคโนโลยี ภายในปีนี้

 

Click Donate Support Web  

 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!