หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

9924 AIS Huawei 5GRedCap


AIS - Huawei ร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5G RedCap บนเครือข่ายเชิงพาณิชย์ทั้งคลื่น 700MHz และ 2600MHz ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก

          AIS ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนําของไทยและ Huawei ได้เสร็จสิ้นการทดสอบเทคโนโลยี 5G RedCap (Reduced Capability) ในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของไทยแล้ว การทดสอบนี้ได้ดําเนินการบนเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ทั้งคลื่น 700MHz และ 2600MHz บนเครือข่ายจริงที่กำลังให้บริการหรือ Live Network ที่กรุงเทพฯ โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี RedCap ที่หลากหลาย อาทิเช่น DTU (Data Transfer Units) และกล้องวงจรปิด โดยได้ทดสอบความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดและอัพโหลด ที่ Peak Throughput, ประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออุปกรณ์มีการเคลื่อนที่, ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ RedCap และอุปกรณ์รองรับโครงข่ายโทรศัพท์ทั่วๆ ไป ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าทั้งเครือข่าย 5G ของ AIS และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ RedCap สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นก้าวที่สําคัญของ RedCap ในการใช้งานเชิงพาณิชย์

          5G RedCap เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน 3GPP Release 17 ที่ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งาน IoT ขนาดกลางและความเร็วสูง เช่น เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ, กล้องวงจรปิด ด้วยการลดความซับซ้อนของอุปกรณ์ baseband, อุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและเสาอากาศ เทคโนโลยี RedCap มีต้นทุนและการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ 5G ที่ใช้โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ทั่วไปมาก เมื่อเทียบ 4G CAT4 UEs กับเทคโนโลยี RedCap ยังคงทำงานรองรับความสามารถพื้นฐานของอุปกรณ์ 5G เช่น ความจุสูงและเวลาความหน่วงที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ RedCap ยังสนับสนุนความสามารถการทำธุรกิจ B2B ที่สําคัญ เช่น การทำ Network Slicing และการระบุตําแหน่ง

 

9924 AIS Wasit

 

          นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฎิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวอีกว่า “นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างดีที่สุดแล้ว การเดินหน้านำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามายกระดับเทคโนโลยี 5G ถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตอย่างยั่งยืน อย่างความร่วมมือในการทำงานกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่างหัวเว่ย ในการยกระดับโครงข่าย 5G ของไทยให้ก้าวให้มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co เพื่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน”

          โดยการทำงานร่วมกับหัวเว่ยในครั้งนี้ เราได้ผลการทดลองที่ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นกับเทคโนโลยี 5G RedCap บนคลื่นความถี่ทั้ง 2600MHz และ 700MHz ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับให้กับลูกค้าและคนไทย รวมถึงยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

          สำหรับเทคโนโลยี 5G RedCap คือความสําเร็จที่สําคัญของวิวัฒนาการเทคโนโลยี 5G จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโมดูล 5G ได้ 70% และเร่งการใช้งาน 5G ในอุตสาหกรรม AISได้ร่วมมือกับหัวเว่ยและพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อนำเทคโนโลยี RedCap มาใช้ในระบบอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เช่น ระบบควบคุม, กลุ่มระบบพลังงาน, เมืองอัจฉริยะ, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะและ อื่นๆ 

ทางด้านหัวเว่ย ระบุว่า “Redcap เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเพิ่มศักยภาพให้เครือข่าย 5G และสามารถนํามาใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย หัวเว่ยจะเดินหน้าและร่วมมือกับ AIS สร้างเครือข่าย 5G คุณภาพสูง ผ่านความร่วมมือทางนวัตกรรม โครงการ JIC เพื่อบ่มเพาะการใช้งาน 5G ร่วมกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น สนับสนุนการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมไทย” 

 

 

A9924

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!