หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9900 TGIA


สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเสวนา CEO Talk เจาะลึก CEO Insight เผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

          สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดงาน CEO TALK ครั้งที่ 1 ขึ้นในหัวข้อ “Are you Ready for the Next Frontier? Propelling Growth through AI Tools & Innovation” เปิดโอกาสให้ผู้บริหารในธุรกิจประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้นำองค์กรทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่มีการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร พร้อมเจาะลึก CEO Insight ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยได้รับเกียรติจาก CEO และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในการเสวนา ได้แก่ 

          - นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล Chief Executive Officer บริษัท ไทยวิวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 

          - ดร.สมพร สืบถวิลกุล Chief Executive Officer บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) Managing Director บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

          - นายอธิคม กาญจนวิภู Executive Vice President, Digital & Technology Transformation บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

          การจัดเสวนา CEO Talk ในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจำนวนกว่า 600 คน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังวิสัยทัศน์และได้อัปเดตเรื่องราวการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยจากประสบการณ์จริงของ CEO และผู้นำองค์กร เพื่อตอบโจทย์การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งลูกค้า ประชาชน และกระบวนการภายในองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้

 

 

A9900

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!