หมวดหมู่: ข่าวสังคม

31083 KTB


กรุงไทยปลื้มลูกค้า SME คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2566

          นางสาวลาริณี ปิยะณัตติพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนวัช ภูก้าวล้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวนพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ลูกค้าสำนักงานธุรกิจกระบี่ ในโอกาสรับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2566 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย จัดงานมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

A31083

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!