หมวดหมู่: ข่าวสังคม

31079 SET


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กช็อปพี่เลี้ยงการเงินแก่ บมจ. เงินติดล้อ และ บจก. สุพรีม สามเสน

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเวิร์กช็อปโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินและทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อส่งต่อความรู้และขยายผล แก่พนักงาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด รวม 38 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ เมื่อ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้เครื่องมือจัดการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา โดยนำผลที่ได้รับมาเข้าร่วม Group Mentor แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับคำแนะนำการให้คำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อนำไปปฏิบัติจริงกับตัวเองและส่งต่อไปยังผู้อื่น มุ่งหวังสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนเครื่องมือและสื่อความรู้ทางการเงินเพื่อต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรม อาทิ Happy Money Application คู่มือ Happy Money Guide มนุษย์เงินเดือนใช้เงินเป็น ลงทุนได้ และ Playbook 21-DAY CHALLENGE สำหรับมือใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม-หุ้น องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

 

 

A31079

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!