หมวดหมู่: ข่าวสังคม

31064 TokioMarine


โตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๙

          บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมปลูกจิตสำนึก และบ่มเพาะคุณธรรมอันดี มีจริยธรรมภายในจิตใจของยุวชนและสังคมไทย ร่วมอนุโมทนามหาบุญสนับสนุนมอบสวัสดิการความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลแก่สามเณรทั้ง ๑๒ รูป เพื่อสร้างความอุ่นใจ กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๙ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ติดตามชมเรียลลิตี้ธรรมะสนุก มุ่งเน้นการขัดเกลากายและใจ เพิ่มพูนปัญญาตามหลัก “ไตรสิกขา” เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่พุทธธรรมได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk

 

 

A31064

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!