หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9812 Viriyah


วิริยะประกันภัย ส่งเสริมสุขภาพดีผ่านผักวอเตอร์เครสราชินีผักต้านมะเร็ง ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านคลองจันลา .ชัยภูมิ

          บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี มีได้ในทุกชุมชนผ่านการส่งมอบผักวอเตอร์เครสผักที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีผักคนรักสุขภาพ จำนวน 250 กิโลกรัม พร้อมกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนปลูกผักด้วยการส่งมอบต้นอ่อนผักวอเตอร์เครสอีกจำนวน 50 ต้น ให้กับชุมชนและเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองจันลา โดยมีนางบัวทิพย์ มะสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ โรงเรียนบ้านคลองจันลา จังหวัดชัยภูมิ

          ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกิจกรรมส่งมอบราชินีผักต้านมะเร็งผักวอเตอร์เครสครั้งนี้สืบเนื่องจากนางสาวสุชัญสินี สมจิตร แฟนเพจวิริยะประกันสุขภาพ (FB : Viriyah Health Insurance) ซึ่งติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสนใจบทความผักวอเตอร์เครสซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งมะเร็ง แล้วส่งข้อความสอบถามมายังเพจฯ เพื่อขอข้อมูลแหล่งจำหน่ายผักวอเตอร์เครส จากข้อความดังกล่าวทางบริษัทฯจึงได้ประสานงานสาขาวิริยะประกันภัยในพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งมอบผักวอเตอร์เครสตามประสงค์ อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้ขยายผลด้วยการเชิญชวนให้ชุมชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกผักวอเตอร์เคสรด้วย ทั้งสอดรับไปกับนโยบายบริษัทฯ ที่อยากส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีความสุขตามวิถีธรรมชาติ เป้าหมายของ Viriyah Health Insurance คือ อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 

A9812

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!