หมวดหมู่: CSR

6747 KKP อย่าปล่อยให้รู้งี้ 1


KKP เดินหน้าแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ พาพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์ ปลุกความตระหนักรู้เรื่องการเงินกับเจน Z

          กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าต่อยอดแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเงิน โดยเชิญชวนพนักงานในโครงการจิตอาสาของ KKP ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเจน Z ในบริเวณสยามสแควร์และสามย่าน แหล่งรวมวัยรุ่น เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเงิน ไลฟ์สไตล์ และมุมมองด้านการเงินของคนรุ่นใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์โดย KKP Research เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินให้กับสังคม พร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

 

6747 KKP พัทนัย เหลืองตระกูล

 

          นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด เปิดเผยว่าพนักงานจิตอาสาของ KKP ได้ลงพื้นที่สำรวจความรู้ทางการเงินของคนไทยภายใต้หัวข้อ ‘ชีวิตการเงินของคน Gen Z ที่อาจไม่เคยรู้’ โดยพูดคุยกับกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 12-25 ปี (Gen Z) จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเงิน การออม การใช้จ่าย การลงทุน ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่พบเจอ ภายใต้แคมเปญส่งเสริมความรู้ทางการเงิน #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ที่ KKP ได้จัดขึ้น

          “กิจกรรมครั้งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ หนึ่ง การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบงานวิจัยของ KKP Research สอง ส่งต่อความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่ายให้กับประชาชนทั่วไป และสาม แนะนำการการลงทุนขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมนี้ จะถูกนำไปประมวลผลและผลิตเป็นเนื้อหาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนการเงิน และบันดาลใจให้คนเริ่มต้นเก็บออม ไปจนถึงลงทุนได้อย่างมีความรู้ นอกจากนี้ KKP ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา ได้มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะเพื่อร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่ดี รวมถึงมีการสนับสนุนด้วยการบรรจุให้มี ‘วันลาจิตอาสา’ เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงานในทุกๆ ปีอีกด้วย”

 

6747 KKP อย่าปล่อยให้รู้งี้ 2

 

          สำหรับแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ของ KKP เป็นแคมเปญที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้แนวคิดว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาทางการเงิน คนจำนวนไม่น้อยมักประสบกับภาวะ “รู้งี้” หรือความเสียดายว่าหากมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ คงจะตัดสินใจหรือวางแผนการเงินได้ดีกว่านี้ KKP จึงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญขององค์กรออกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดย KKP เชื่อว่าความรู้ทางการเงินที่ดี จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงให้กับคนไทย และจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

 

 

6747

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!