หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

อพท. ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนเมืองน่าน170759


     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ เมือง Daegu และเมือง Jinju สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ในปี 2568

       นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. นำคณะผู้บริหาร อพท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองน่าน นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ เมืองแดกู (Daegu) เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี และเมืองจินจู (Jinju) เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567S 6340765 0

      โดยคณะได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ เมืองแดกู และร่วมการประชุมวิชาการเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ Creative City International Academic Forum ในหัวข้อ 'Future Education for Culture and Creativity' ณ ศาลาว่าการเมืองจินจู

      ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพร้อมได้เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ อพท. ใช้ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเมืองและเพื่อเตรียมการสำหรับจังหวัดน่านที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในปี 2568 ต่อไปS 473923710

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!