หมวดหมู่: CSR

4656 SiamBioscience


เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จัดกิจกรรมตู้ยาชุมชน มอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ป่วยในโครงการราษฎรสุขใจฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จัดกิจกรรม ตู้ยาชุมชน มอบชุดยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่มารับบริการผ่าตัดรักษาโรคตา และทำฟัน ในโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา

          เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จัดกิจกรรมตู้ยาชุมชน ร่วมกับโครงการราษฎรสุขใจฯ เริ่มลงพื้นที่ครั้งแรกที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายอรรฆพล ไตรรัตน์ General Manager บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด, นางสาววัชราภรณ์ เปรมประวัติ Business Unit Manager และ นางสาวพิดาวัน โพธิ์บุญ Business Unit Manager บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด ซึ่งมีผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคตาจำนวน 270 คน และผู้มารับบริการทันตกรรมจำนวน 200 คน แบ่งเป็นการทำฟันที่โรงพยาบาลพุทธโสธรจำนวน 100 คน และทำฟันที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จำนวน 100 คนทั้งนี้ สยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบถุงผ้าตู้ยาชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 

 

4656 SiamBioscience Nualphan

 

          นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า “เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ในฐานะผู้ผลิตยาของคนไทย เราต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย จึงได้ร่วมกับโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา เพื่อมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดตรวจATK และสเปรย์ แอลกอฮอลล์ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มารับบริการผ่าตัดรักษาโรคทางตา และทำฟันในโครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเอง และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ประชาชน”

          เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ในฐานะผู้ผลิตยาชีววัตถุของคนไทย เปิดตัวโครงการตู้ยาชุมชน ครั้งแรกในปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับคนไทย ด้วยการลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกวิธี รวมถึงการมอบถุงผ้าตู้ยาชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งภายในถุงผ้าประกอบด้วยชุดยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลตนเอง อาทิ ชุดตรวจ ATK, สเปรย์แอลกอฮอลล์ และแผ่นพับข้อมูลการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลโรค และขยายมาสู่โครงการตู้ยาชุมชนในปี 2567 ซึ่งเครือสยามไบโอไซเอนซ์ กำหนดร่วมดำเนินกิจกรรมไปกับโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ในโรงพยาบาล ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ต่อเนื่องทุกเดือน

 

 

4656

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!