หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

4646 ผู้ว่าการวว ผู้ประกอบการ คณะนักวิจัย


วว. คว้า 8 รางวัล จากผลงานนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาครั้งที่ 49

          นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ในโอกาสการร่วมจัดแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49 “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมคณะนักวิจัยและคณะผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์จาก วว. ได้แก่ บริษัท เฮอร์บอนิก จำกัด บริษัท Kururo Infinite Co.ltd. บริษัท Clara Innovation Co., Ltd. and ODEESTYLE CO.,LTD. และบริษัท สไมล์ คอร์เนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับมอบเหรียญรางวัล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 

          โดยผลงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วว. ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ดังนี้ 

 

4646 นวัติกรรมจัดการขยะชุมชน

 

          รางวัล Award for outstanding innovation “Prize of Hong Kong Delegation” รางวัล NRTC SPECIAL AWARD for the Excellent Invention และ เหรียญรางวัล GOLD MEDAL จากผลงานเทคโนโลยี/นวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

4646 ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการนอนหลับรูไซเร็น

 

          รางวัล Distinguished Innovation Award จาก King Abdulahziz University และ เหรียญรางวัล BRONZE MEDAL จากผลงานผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการนอนหลับและบรรเทาอาการกรนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูไซเร็น

 

4646 เจลลิ่งลดรอยแตกลายจากแพะ เซรั่มสารสกัดเห็ด

 

          เหรียญรางวัล BRONZE MEDAL จาก 2 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลลิ่งเพื่อลดรอยแตกลายผิวหนังหน้าท้องด้วยสารสกัดเพปไทด์จากแพะ และเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดเห็ด กักเก็บในระบบนำส่งสารแบบไฟโตโซมเพื่อยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติ

 

4646 นาโนแฮร์โทนิคจากดอกคำฝอย

 

          เหรียญรางวัล SILVER MEDAL จากผลงาน “นาโนแฮร์โทนิคจากสารสกัดดอกคำฝอย” โดยใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชันของสาร Safflomin A ในสารสกัดดอกคำฝอย เพื่อกระตุ้นการงอกของเส้นผมและลดการเกิดผมร่วง

          ทั้งนี้งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน มากกว่า 50,000 คน และมีผู้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ โดยมีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จาก 37 หน่วยงาน เข้าร่วมนำเสนอจำนวน 94 ผลงาน

 

4646 ผู้ว่าการวว คณะนักวิจัย

 

          “...ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของ วว. อีกวาระหนึ่ง ในการนำความเชี่ยวชาญเข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ วว. พร้อมเดินเคียงข้างพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจประเทศ...” ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

          วว. พร้อมให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 หรือที่ “วว. JUMP” และ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

4646

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!