หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET77


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 22 เมษายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 22 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,182.76

12.03

2,794.81

6.49

2,387.94

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,271.78

5.27

3,043.52

7.06

-771.74

นักลงทุนต่างประเทศ

23,293.73

54.07

22,921.31

53.21

372.42

นักลงทุนในประเทศ

12,330.75

28.62

14,319.37

33.24

-1,988.63

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 เม.. 2567 - 22 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

47,237.62

9.13

49,906.10

9.64

-2,668.48

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

31,387.14

6.06

33,737.87

6.52

-2,350.73

นักลงทุนต่างประเทศ

272,840.54

52.71

273,208.17

52.78

-367.63

นักลงทุนในประเทศ

166,156.19

32.10

160,769.35

31.06

5,386.84

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 22 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

296,298.78

9.04

305,140.08

9.31

-8,841.30

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

222,590.69

6.79

227,834.17

6.95

-5,243.48

นักลงทุนต่างประเทศ

1,729,809.17

52.80

1,799,503.01

54.92

-69,693.84

นักลงทุนในประเทศ

1,027,628.30

31.37

943,849.68

28.81

83,778.62

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!