หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

3022 TGE Suebtrakul


TGE ร้อนแรง! คิกออฟ 4 โรงไฟฟ้าเฟสแรก คาด COD ปลายปี 68 ลุยประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนใหม่ ก้าวสู่ผู้นำพลังงานทดแทนกำลังการผลิตแตะ 200 MW ภายในปี 75

          TGE ร้อนแรง! คิกออฟ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเฟสแรก 4 โครงการรวด มูลค่าลงทุนรวม 4,900 ล้านบาท คาด COD ปลายปี 2568 ฟากซีอีโอ ‘สืบตระกูล บินเทพ’ สั่งลุยเฟสสองต่อเนื่องในปีถัดไป พร้อมเดินหน้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเติม หนุนเป้ากำลังการผลิตรวมแตะ 200 MW ในปี 2575 

          นายสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจสามารถเดินหน้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเฟส 1 พร้อมกัน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่ 1. จังหวัดสระแก้ว กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ 2. จังหวัดชุมพร กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ 3. จังหวัดราชบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และ 4. จังหวัดชัยนาท กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ โดยเฟสแรกมีกำหนดแล้วเสร็จ และคาดพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ปลายปี 2568 

ในส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเฟส 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 3,700 ล้านบาท ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่ 1. จังหวัดสมุทรสาคร กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และ 2. จังหวัดอุบลราชธานี กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2568 มีกำหนดแล้วเสร็จพร้อม COD ในปี 2570 

          สำหรับปี 2567 บริษัทฯ จะเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติม และคาดว่าจะได้รับสัมปทานเข้ามาใหม่ รวมทั้งมีแผนเจรจากับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเน้นด้านพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด กำลังการผลิต 2.8 เมกะวัตต์ และ 4.2 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัญญา 5 ปี เพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีผลตอบแทนตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 349.90 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2571

          นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลที่มีกำลังผลิตรวม 29.7 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TGE), บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (TPG) และ บริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (TBP) ซึ่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญา PPA รวม 26.3 เมกะวัตต์ และบางส่วนขายให้กับ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) และใช้ภายในกลุ่มบริษัท TGE 

          “TGE มีเป้าหมายระยะยาวสำหรับโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2575 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับพลังงานสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นพลังงานทางเลือกที่ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเราจะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะเติบโตกันอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรต่อชุมชน” นายสืบตระกูล กล่าวในที่สุด 

 

 

4629

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!