หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1CKPq1 66


CKPower มีรายได้ Q1/2566 โตต่อเนื่อง 2,686 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผล 0.085 บาท/หุ้น 22 พ.ค.นี้

CKPower โชว์ผลงานบริหารจัดการ Q1/66 รายได้รวม 2,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท ร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีรายได้ 2,543 ล้านบาท ใจดีจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ผู้ถือหุ้น (Record Date) 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่าย 22 พฤษภาคมนี้ หุ้นละ 0.085 บาท

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีเป้าหมายที่จะมีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่งของประเทศ เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2566 ยังมีรายได้โตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 2,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีรายได้ 2,543 ล้านบาท

โดยรายได้ในช่วงไตรมาส 1/2566 มีปัจจัยบวกมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าบาง-ปะอิน โคเจนเนอเรชั่น (BIC) ที่เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ในตลาดโลก รวมถึงการประกาศปรับเพิ่มค่า Ft ขายปลีกโดยภาครัฐ

ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 (NN2) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ ต้นปีต่ำกว่าปีก่อน และมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บ-น้ำในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่โดยปกติจะเป็นช่วงฤดูแล้ง

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเป็น 2,324 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเชื้อเพลิงของ BIC ที่เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท ประกอบกับมีค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจากงานซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ของ NN2 จำนวน 37 ล้านบาท

รวมถึง บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL) จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงตามปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายทางการเงินของ XPCL ที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก ทำให้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวม 152 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 104 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2566

สำหรับ ฐานะทางการเงินของ CKPower ยังคงแข็งแกร่ง โดยหนี้สินรวมลดลงร้อยละ 3.0 จากสิ้นปี 2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดของ NN2 ในเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ CKPower ที่อันดับ ‘A’ แนวโน้มอันดับเครดิต’คงที่’พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของบริษัทที่อันดับ ‘A-‘ แนวโน้มอันดับเครดิต’คงที่’

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า แม้ในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากค่าเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงใหญ่ แต่ CKPower มีข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 691 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

“บริษัทได้มุ่งเน้นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกระแสเงินสดสำรองเพียงพอ รับมือกับปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ทั้งในเรื่องของค่าเชื้อเพลิง ปริมาณน้ำ และอัตราดอกเบี้ย โดยแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากเริ่มเห็นของปริมาณน้ำในช่วงตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนอีกครั้ง”นายธนวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีผลงานโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมาคือ การได้รับรางวัล Most Sustainable Hydro Power Company in Thailand จากงาน The Global Economics Awards 2022 จัดโดยนิตยสาร The Global Economics Magazine ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

รวมถึงรางวัล Best Green Bond Hydropower Plant Framework – Thailand จากงาน The International Finance Awards 2022 จัดโดยนิตยสาร The International Finance Magazine ที่แสดงถึงการจำหน่ายหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และรางวัล ESG Corporate Awards 2022 ประเภท Platinum จากนิตยสาร The Asset แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในมิติของ ESG ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้ ตอกย้ำภาพการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจนั้น ไตรมาสที่ผ่านมา CKPower โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเครือของ CKPower สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided GHG Emission) จำนวน 780,709.83 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emissions) ภายในปี 2593

ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower: บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ภายใต้ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์

(2) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และภายใต้ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!