หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET77


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 26 กันยายน พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 26 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,357.57

7.84

4,395.25

7.90

-37.68

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

4,313.31

7.76

5,185.29

9.32

-871.98

นักลงทุนต่างประเทศ

27,322.32

49.13

28,110.94

50.55

-788.62

นักลงทุนในประเทศ

19,616.25

35.28

17,917.97

32.22

1,698.29

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2566 - 26 .. 2566

01 .. 2566 - 26 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

65,753.52

7.95

68,275.30

8.25

-2,521.78

838,008.70

8.68

785,042.05

8.13

52,966.65

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

66,572.51

8.05

63,564.71

7.69

3,007.80

739,119.10

7.66

736,703.34

7.63

2,415.76

นักลงทุนต่างประเทศ

409,008.48

49.45

431,407.11

52.16

-22,398.62

4,934,987.22

51.11

5,092,583.46

52.75

-157,596.25

นักลงทุนในประเทศ

285,774.66

34.55

263,862.06

31.90

21,912.59

3,142,705.22

32.55

3,040,491.39

31.49

102,213.84

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!