หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1 OIL26


สนพ. ชี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้ม ลดลง 0.78 บาทต่อลิตร

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ พบว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2566 อยู่ที่ ราคา 31.48 บาทต่อลิตร ลดลง 0.78 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 11-15 กันยายน 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ ราคา 5.00 - 5.20 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ราคาประมาณ 28.02 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.96 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 286,445 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 67.75 ล้านลิตร

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2566 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.10  มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 236,682 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 10,287 ตัน

โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 115,820 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 84,835 ตัน ทั้งนี้จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนกรกฎาคม 2566 พบว่า มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.65 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ 4.15 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.27 ล้านลิตรต่อวัน    

นายวัฒนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 29.10 บาทต่อลิตร ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลออกสู่ตลาดลดลง และแรงหนุนจากตามความต้องการน้าเข้าของจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่  3.78 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 3.61 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 

 

Click Donate Support Web 

 

 Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!