หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

9916 BGRIM


‘ดร.ฮาราลด์ ลิงค์’ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ‘Powering Transformation’ ในงานประชุมระดับเอเชีย CNBC Connect: ASEAN and Beyond นำทัพ บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ตามเทรนด์การใช้พลังงานทั่วโลก

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ซีเอ็นบีซี (CNBC) ช่องรายการข่าวและธุรกิจระดับโลกในเอเชีย จัดการประชุม CNBC Connect : ASEAN and Beyond ขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยรวบรวมผู้บริหารระดับสูงทั่วภูมิภาคเอเชีย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวของ CNBC ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาค พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะหารือเพื่อระดมสมองและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เอเชีย โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “Powering Transformation”

          งานประชุมระดับภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รวบรวมบรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการบริหารและการตัดสินใจหลักๆ จากทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันอยู่หว่างการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางความท้าทายที่ยังคงมีอยู่จากหลากหลายปัจจัย อาทิ ภาวะเงินเฟ้อ ความไม่มั่นคงทางการเงิน และภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในการประชุมหารือและสนทนากับคณะผู้บริหารที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในครั้งนี้ “ลอร์เรน ฮาห์น” (Lorraine Hahn) นักข่าวและอดีตผู้ประกาศข่าวของ CNBC ได้สนทนาพูดคุยกับบรรดาผู้นำธุรกิจที่โดดเด่นในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมสนทนาและแสดงวิสัยทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “Powering Transformation”

          ยุทธศาสตร์หลักของ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาด พร้อมพัฒนาความเป็นเลิศด้านพลังงาน ด้วยการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก พร้อมก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

          มร.จอห์น เคซีย์ (John Casey) ประธานและผู้อำนวยการบริหารของ CNBC International กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศถึงการเปิดตัว ‘CNBC Connect: ASEAN and Beyond’ และได้เห็นการจัดงานประชุมขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพฯ หนึ่งในพรมแดนที่มีสีสันด้านเศรษฐกิจมากที่สุดของภูมิภาคเอเชีย ผ่านการสัมภาษณ์และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะกระตุ้นพลังความคิด และมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงเหล่าผู้นำของธุรกิจรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

          สำหรับงานประชุม CNBC Connect: ASEAN and Beyond จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ไอคอนสยาม, กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 

 

 

A9916

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!