หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12190 TIP Rainbow


‘TIP RAINBOW’ จากทิพยประกันภัย คว้ารางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022

          พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ กรรมการบริษัท บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัล จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะประธานในงาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี ประกันสุขภาพแบบพิเศษ “TIP RAINBOW” 

          โดยรางวัลดังกล่าวนี้คัดเลือกจากสินค้าและบริการที่มีการวิจัยพัฒนาและการวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การให้คะแนนโดยการโหวตจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัย ที่ได้นำเสนอ Product ที่มีความทันสมัยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม LGBTQ+ สนับสนุนและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและความเท่าเทียมกันในสังคม โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

 

A12190

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!