หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET34


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 3 ตุลาคม ..2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 03 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,037.63

6.11

18,449.66

22.38

-13,412.03

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

7,580.15

9.19

6,016.33

7.30

1,563.82

นักลงทุนต่างประเทศ

40,400.23

49.00

37,805.33

45.85

2,594.90

นักลงทุนในประเทศ

29,430.40

35.70

20,177.09

24.47

9,253.31

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2565 - 03 .. 2565

01 .. 2565 - 03 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,037.63

6.11

18,449.66

22.38

-13,412.03

1,032,283.55

7.49

1,169,697.27

8.49

-137,413.72

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

7,580.15

9.19

6,016.33

7.30

1,563.82

1,199,580.27

8.71

1,197,179.66

8.69

2,400.61

นักลงทุนต่างประเทศ

40,400.23

49.00

37,805.33

45.85

2,594.90

6,581,683.63

47.76

6,428,853.15

46.65

152,830.48

นักลงทุนในประเทศ

29,430.40

35.70

20,177.09

24.47

9,253.31

4,966,689.75

36.04

4,984,507.12

36.17

-17,817.37

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!