หมวดหมู่: แรงงาน

1aผู้ฝึกงานเทคนิค


ผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยปลื้ม!! นายกลุงตู่ ส่ง รมว.เฮ้ง เยี่ยมให้กำลังใจถึงสถานประกอบการในญี่ปุ่น

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยจำนวน 35 คน ณ บริษัท Kanemi สาขามัสซึโดะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายอากิโยชิ โชโนเบะ ประธานบริษัท คาเนมิ และคณะผู้บริหารบริษัท Kanemi และองค์กร Aifamily Cooperative Society ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ให้การต้อนรับ สำหรับบริษัท Kanemi เป็นสถานประกอบการกิจการประเภทผลิตอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง

ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการขายภายนอก ที่ผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับร้านสะดวกซื้อ และรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบบริการส่งถึงบ้านให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค โดยบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. เริ่มรับผู้ฝึกปฏิบัติงานต่างชาติครั้งแรกในปี 2556 ปัจจุบัน มีผู้ฝึกปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิ้น 781 คน ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานที่เป็นสาขาย่อย 12 แห่งทั่วประเทศ โดยสาขาอำเภอมัสซึโดะ รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค จำนวน 35 คน สำหรับแรงงานทักษะเฉพาะ บริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. เริ่มรับแรงงานทักษะเฉพาะในปี 2563 และข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีแรงงานทักษะเฉพาะทั้งสิ้น 13 คน

       นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยรวมทั้งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ที่เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อนำความรู้และรายได้ไปพัฒนาประเทศและยกระดับฐานะของครอบครัว ในวันนี้ท่านจึงมอบหมายให้ผมและคณะมาตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายจ้างบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. ซึ่งพบว่าทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ให้โอวาทแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย

      “ผมขอขอบคุณบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. ที่เปิดโอกาสให้ได้มาพบปะพูดคุยและต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณที่ให้ความสนใจรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง และให้การดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคเป็นอย่างดี รวมทั้งขอให้พิจารณาเพิ่มการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะชาวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศภายหลังการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของทั้งญี่ปุ่นและไทย ซึ่งจากการพูดนายจ้างซึ่งมีความพึงพอใจและชื่นชมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยที่มีความขยันหมั่นเพียร เชื่อฟังคำสั่ง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีน้ำใจ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถหลากหลาย”นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด

     ด้าน นายอากิโยชิ โชโนเบะ ประธานบริษัท คาเนมิ กล่าวว่า บริษัทมีความต้องการผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยเพิ่ม เนื่องจากแรงงานไทยมีทักษะฝีมือดี ขยันทำงาน และเรียนรู้เร็ว ส่วนเรื่องภาษาญี่ปุ่นนั้น ผู้ฝึกปฏิบัติงานแต่ละคนก็มีความพยายามเรียนรู้ภาษา และจะมีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ ขณะที่บริษัทเองจะคอยสนับสนุนความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเช่นกัน

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!