หมวดหมู่: พาณิชย์

1aประกันรายได้ข้าว


ประกันรายได้ข้าวปี 4 มาแน่'จุรินทร์'Sเคาะเดินหน้าโครงการ เตรียมชง นบข. ไฟเขียว

     จุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ข้าว ปีที่ 4 พร้อมมาตรการเสริม และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท เตรียมชง นบข. พิจารณาต่อไป ด้านชาวนาขอบคุณ ที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง 

    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับกรรมการจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และสมาคมชาวนาข้าวไทย พร้อมด้วยกรรมการฝ่ายราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 ซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณรวมกันทั้งสิ้น 86,740.31 ล้านบาท

      ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาโครงมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตก โดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาทต่อรายต่อข้าว 1 ตัน 2.โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าว หรือเก็บสต๊อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมากมาจนล้นตลาด จนทำให้ข้าวราคาตก 3.โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวไว้เช่นเดียวกัน โดยทั้ง 3 โครงการใช้งบประมาณรวมกันทั้งสิ้น 8,022.69 ล้านบาท

     ขณะเดียวกัน ได้พิจารณาโครงการไร่ละ 1,000 เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 55,364.75 ล้านบาท

    “ทั้ง 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และขั้นตอนต่อไป จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พิจารณาต่อไป”นายจุรินทร์กล่าว

    นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้ที่นายจุรินทร์ดำเนินการมาต่อเนื่อง และกำลังดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 ได้สร้างความพอใจให้กับชาวนาเป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึงได้ส่งคำขอบคุณผ่านสมาคมฯ มายังนายจุรินทร์ เพื่อให้ผลักดันโครงการต่อไป

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!