หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


รายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ไตรมาสที่ 4 ของกรมบังคับคดี

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอรายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ไตรมาสที่ 4 สามารถผลักดันทรัพย์สินรวมคิดเป็นเงินจำนวน 57,509,351,092 บาท ประกอบด้วย การขายทอดตลาด คิดเป็นเงินจำนวน 15,439,844,877 บาท การงดการบังคับคดี คิดเป็นเงินจำนวน 17,482,904,492 บาท และการถอนการบังคับคดี คิดเป็นเงินจำนวน 24,586,601,723 บาท

 

 

 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12216

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!