หมวดหมู่: พาณิชย์

1AAบุกลานเท


พาณิชย์ บุกลานเท ตรวจสอบการรับซื้อปาล์ม พบซื้อขายปกติ พร้อมกำชับปิดป้ายราคาให้ชัด

    กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อปาล์มน้ำมันที่ลานเท จ.ตรัง พบเปิดซื้อขายปกติ พร้อมกำชับให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ส่วนราคาปุ๋ยเคมีในจังหวัดยังทรงตัว เหตุเป็นล็อตเก่า แต่ได้รับคำยืนยันล็อตใหม่ที่เข้ามา ราคาลงแน่ ส่วนภาพรวม ปุ๋ยยูเรียลดแล้ว 17.8%

      นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานเท ซึ่งเป็นสถานที่รับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอับดับ 5 ของประเทศ ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของจุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน ภายหลังจากที่มีข่าวลานเทและโรงสกัดใช้ข้ออ้างในช่วงเทศกาลสารทเดือน 10 ปฏิเสธการรับซื้อปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปรับลดลง จนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยจากการติดตามสถานการณ์ พบว่า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งลานเทและโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โดยยืนยันรับซื้อผลปาล์มต่อเนื่อง การหยุดของโรงงานเป็นเพียงในช่วงวันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. ซึ่งตรงกับแรม 1 ค่ำเดือน 10 และแรม 15 ค่ำเดือน 10 เป็นช่วงจัดงานเทศกาลงานวันสารทเดือน 10 ประจำปีของพี่น้องทางภาคใต้ ซึ่งทุกปีโรงงานสกัดและลานเทส่วนใหญ่ก็จะหยุด เพื่อให้พนักงานไปร่วมทำบุญในเทศกาลดังกล่าวเท่านั้น

      ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์ด้านราคา พบว่า ราคารับซื้อผลปาล์มเป็นไปตามคุณภาพ โดยหากเป็นผลปาล์มคุณภาพดี สามารถนำไปสกัดน้ำมันได้ 18% ขึ้นไป ลานเทและโรงสกัดจะรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกตามอายุ เพื่อให้ได้ปาล์มคุณภาพดี และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากจะสกัดได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี และยังได้ขอให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและรับซื้อผลปาล์มในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพปาล์มที่เกษตรกรนำมาขาย และสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด

    สำหรับ แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมี จากการลงพื้นตรวจสอบร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดตรัง พบว่า ราคายังคงทรงตัวเนื่องจากเป็นปุ๋ยล็อตเก่า แต่ได้รับการยืนยันจากผู้ค้าปุ๋ยว่าล็อตใหม่ที่จะเข้าเอามาจำหน่าย จะมีราคาลดลง

     ส่วนในภาพรวม ราคาปุ๋ยได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงพ.ค.-ก.ย.2565 โดยราคาปุ๋ยยูเรีย ซึ่งใช้กับทุกสินค้า รวมถึงปาล์มน้ำมัน ราคาได้ปรับลดลงจากช่วงเดือนพ.ค.2565 โดยลงมาแล้ว 17.8% ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ที่ใช้กับปาล์มน้ำมัน ลดลง 8.2% และสูตร 15-15-15 ที่ใช้กับทุกสินค้าก็ลดลง 6.2% ซึ่งกรมฯ จะติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิด ทั้งสถานการณ์ราคาและปริมาณ โดยจะติดตามดูว่าหากต้นทุนปุ๋ยเคมีนำเข้าปรับลดลงตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับลดลง ก็จะขอให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ปรับลดราคาลงมาตาม เพื่อช่วยดูแลและลดภาระให้กับเกษตรกรต่อไป

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!