หมวดหมู่: พาณิชย์

1 8เดือน


ต่างชาติลงทุนไทย 8 เดือน 381 ราย เพิ่ม 15% นำเงินเข้า 83,282 ล้าน จ้างงาน 3,762 คน

      พาณิชย์ เผยต่างชาติลงทุนไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ช่วง 8 เดือน ปี 65 มีจำนวน 381 ราย เพิ่มขึ้น 15% นำเงินเข้า 83,282 ล้านบาท เพิ่ม 66% จ้างงานคนไทย 3,762 คน เพิ่ม 34% ญี่ปุ่นนำโด่งแชมป์ลงทุนมากสุด ตามด้วยสิงคโปร์ และสหรัฐฯ คาดในช่วงที่เหลืออีก 4 เดือน จะยังคงมีต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่ม หลังรัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน และอำนวยความสะดวกการลงทุน

       นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายทศพล ทังสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานว่าภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ช่วง 8 เดือนปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 381 ราย เพิ่มขึ้น 15% โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 141 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 240 ราย มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 83,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% จ้างงานคนไทยกว่า 3,762 คน เพิ่มขึ้น 34% โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 เงินลงทุน 32,897 ล้านบาท สิงคโปร์ 64 ราย ร้อยละ 17 เงินลงทุน 10,665 ล้านบาท สหรัฐฯ 49 ราย ร้อยละ 13 เงินลงทุน 3,277 ล้านบาท ฮ่องกง 28 ราย ร้อยละ 7.4 เงินลงทุน 7,788 ล้านบาท เยอรมนี 17 ราย ร้อยละ 4.5 เงินลงทุน 1,203 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์ 16 ราย ร้อยละ 4.2 เงินลงทุน 4,907 ล้านบาท และจีน 16 ราย ร้อยละ 4.2 เงินลงทุน 14,719 ล้านบาท

       สำหรับ ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับสนามบินอู่ตะเภา บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษา เชิงเทคนิคแบบครบวงจรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การช่วยเหลือด้านการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ เป็นต้น บริการออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำยาอะคริลิก บริการให้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และสั่งซื้อสินค้าและบริการ และบริการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data, Data Analytics

        ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ 8 เดือนของปี 2565 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดในช่วง 8 เดือน โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 33,236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทั้งหมด และเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 31 ราย ลงทุน 21,983 ล้านบาท สิงคโปร์ 7 ราย ลงทุน 1,826 ล้านบาท และสหรัฐฯ 5 ราย ลงทุน 1,074 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุน เช่น 1.บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ FUEL PUMP MODULE 2.บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค และการออกแบบเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ และ 3.บริการบุรอง (Lining) ชิ้นส่วนของเครน รอก ลิฟท์ และแม่แรง เป็นต้น

    “คาดว่า ในช่วงที่เหลืออีก 4 เดือน (ก.ย.-ธ.ค.) จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายให้มีการเปิดประเทศ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น”นายสินิตย์กล่าว

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!