หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8493 Kubota


สยามคูโบต้า เปิดค่าย KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การเป็น สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ และอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านการเกษตร

          บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่อตอน “Fun Time Farm Tech” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำเกษตร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนดึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงสร้าง Influencer หน้าใหม่ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต คูโบต้า ฟาร์ม .ชลบุรี

 

จากซ้ายไปขวา:

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022

2. ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ DEPA

3. นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. นายสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

5. นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

6. นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

7. นางสาวณัฏฐนี เทพกาวงค์ Product Management Specialist บริษัท เจียไต๋ จำกัด

8. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022

9. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022

 

A8493

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!