หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

8485 AMR


AMR ผนึกออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส’ ร่วมลงทุนโปรเจคแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทัพแบ่ง 4 สายธุรกิจชัดเจน-บุกด้านพลังงานสร้าง New S curve

          AMR จรดปากกาเซ็นเอ็มโอยูร่วมกับออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิสศึกษาความเป็นไปได้ร่วมลงทุนโปรเจคแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง คาดได้ข้อสรุปภายใน 6 เดือนมารุต ศิริโกเผยปีนี้แบ่งกระบวนทัพเป็น 4 สายงานชัดเจนและสอดคล้องกับกระแสธุรกิจในปัจจุบัน (1) งานให้บริการวางระบบแบบครบวงจร (2) งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง และให้บริการพร้อมซ่อมบํารุงและดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (3) การจําหน่ายระบบและให้บริการแบบแบ่งรายได้ ด้านพลังงานสะอาดหมุนเวียน (4) การจําหน่ายระบบและให้บริการพร้อมซ่อมบํารุงแบบสัญญาระยะยาวด้านระบบอัจฉริยะ มั่นใจการรุกตลาดด้านพลังงานจะเป็น New S curve โดยสามารถสร้างโอกาสและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

          นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) ผู้นำด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator: SI) ครบวงจรรายแรกของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาแนวทางการร่วมทุนในธุรกิจโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปภายในระยะเวลา 6 เดือน

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ (100% Circular Economy) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเหลวด้วยเทคโนโลยี Pyrolysis โดยน้ำมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดีเซล ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณขยะพลาสติกที่นับวันจะมีมากขึ้น ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก .. 2561-2573 ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้อีกด้วย

          ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับหลักการ ESG for all ที่เป็นกลยุทธ์ที่ AMR กำลังผลักดันให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ New S curve ในอนาคตของบริษัทฯ

          สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ 53.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 790.1 ล้านบาท จําแนกเป็นรายได้จากงานโครงการและให้บริการ 762.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.5 ของรายได้รวม และรายได้จากการขาย 27.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวม

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

          เขากล่าวต่อว่าในปีนี้บริษัทฯ ได้ปรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกระแสธุรกิจในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) งานให้บริการวางระบบแบบครบวงจร (2) งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง และให้บริการพร้อมซ่อมบํารุงและดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (3) การจําหน่ายระบบและให้บริการแบบแบ่งรายได้ ด้านพลังงานสะอาดหมุนเวียน (4) การจําหน่ายระบบและให้บริการพร้อมซ่อมบํารุงแบบสัญญาระยะยาวด้านระบบอัจฉริยะสําหรับเมือง นิคมอุตสาหกรรม และอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อการเป็นผู้นําด้านงาน System Integration ที่สมบูรณ์แบบและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งยิ่งขึ้น

          สำหรับการจําหน่ายระบบและให้บริการแบบแบ่งรายได้ ด้านพลังงานสะอาดหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ปรับทิศทางธุรกิจด้านพลังงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการจําหน่ายและให้บริการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) หรือให้บริการแบบแบ่งรายได้จากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ถึงแม้ธุรกิจด้าน Solar Energy จะมีผู้เล่นอย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม แต่จากกระแสการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ Solar Energy ยังสูงมากและคาดว่าจะต่อเนื่องอีกหลายปี ตลอดจนงานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการที่บริษัทฯ ได้รับและดําเนินการแล้ว โดยภายในเดือนสิงหาคมนี้ บริษัทฯ จะมีการร่วมลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรในการทำธุรกิจขาย-ให้เช่า-สถานีแบตฯ แบบครบวงจร บริษัทฯ จึงมั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะสร้างโอกาสและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

          สำหรับแนวโน้มผลงานในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากงานในมือรอรับรู้รายได้ Backlog ที่มีกว่า 2,166 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 ส่งผลให้รายได้ปีนี้โต 2,000 ล้านบาทตามเป้าหมายนายมารุตกล่าวในที่สุด

 

A8485

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!