หมวดหมู่: เกษตร

7242 CP Makro


ซีพีน่าน ผนึกกำลังแม็คโครรุกช่วยวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้าน มุ่งเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

          นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน .น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภีริยา เตชะนันท์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาดเงาะโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผา .ทุ่งช้าง .น่าน เพื่อนำผลผลิตที่ได้จัดส่งจำหน่ายให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กระจายไปยังห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ทุกสาขาในภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง และ องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดส่งเงาะโรงเรียนจำหน่ายตลอดฤดูกาลในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 อย่างต่อเนื่อง

          นายบัญชา โชติกำจร ผอ.สนง.ด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน .น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ .น่านของเครือซีพี ในทุกฤดูกาลเกษตรกรมักจะประสบกับภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด เราจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน สามารถนำวางจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดได้ ผ่านการผนึกกำลังกับแม็คโคร เสริมช่องทางตลาด ที่จะทำให้เกษตรกรได้รับรายได้ที่เป็นธรรม และลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

          ทั้งนี้ พื้นที่ทุ่งช้าง .น่าน เดิมเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างจึงได้สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ส่งเสริมไม้ผลแทน เช่น เงาะโรงเรียน ส้มสีทอง พืชผักสวนครัว จากการร่วมมือกันในพื้นที่ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มีคุณภาพ แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของตลาดที่มีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง จำหน่ายได้ในราคาที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด เครือซีพี และบมจ.สยามแม็คโคร จึงเข้ามามีบทบาทช่วยขยายช่องทางการตลาด ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น

 

A7242

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!