หมวดหมู่: CHINA

BRIหนุนพัฒนา


BRI หนุนพัฒนา 'เศรษฐกิจ-สังคม' ในประเทศหุ้นส่วน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยจีนใหม่ ซึ่งเป็นคลังสมองของสำนักข่าวซินหัว ได้ออกรายงาน ‘เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น – มองดูทศวรรษที่ผ่านมาของการร่วมสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจากมุมมองสิทธิมนุษยชน’ เมื่อวันพฤหัสบดี (7 ธ.ค.) ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า การร่วมสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ผ่านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตและการดำรงชีวิตที่หลากหลาย ได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศหุ้นส่วน

การร่วมสร้างแผนริเริ่มฯ ช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้อาศัยในกลุ่มประเทศหุ้นส่วน และสนับสนุนความร่วมมือหลากหลายด้านเป็นวงกว้างมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมบริษัทต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแข็งขัน ช่วยชุมชนท้องถิ่นปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และมีสิทธิในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นกุญแจสำคัญของความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยโครงการความร่วมมือจำนวนมากได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายแก่ประชากรท้องถิ่น เช่น การขนส่ง การสื่อสาร และที่อยู่อาศัย

ขณะการรับผลสำเร็จทางวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นการแสดงสิทธิทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยมีการดำเนินโครงการตามแผนริเริ่มฯ หลายโครงการเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมสาธารณะ อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างทรัพยากรวัฒนธรรม และช่วยประชาชนในกลุ่มประเทศหุ้นส่วนมีสิทธิทางวัฒนธรรมที่ดียิ่งขึ้น

 

(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟหัวกระสุนฟู่ซิงวิ่งบนสะพานหยวนเจียงของทางรถไฟจีน-ลาว มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 23 พ.ย. 2022)

 

อ่านข่าวอื่นๆ : www.xinhuathai.com

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66
SME 720x100 66

QIC 720x100

.muangthai.co.th" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr">MTL 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100kbank 720x100 66

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!