หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9952 BAAC114


ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย

          นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) พร้อมด้วยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรการกว่า 2.69 ล้านราย ซึ่ง ธ.ก.ส. เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” เพื่อความสะดวกในการรองรับบริการและลดความคับคั่งที่สาขา พร้อมร่วมเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เติมเต็มองค์ความรู้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูลูกหนี้ผู้เข้าร่วมมาตรการ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ควบคู่กับการเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู การประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

 

 

A9952

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!