หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

12198 GHB


ธอส. เผย Moody’s คงอันดับเครดิตองค์กร อยู่ที่ระดับ Baa1 และแนวโน้มระดับ Stable ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผย Moody's สถาบันการจัดอันดับเครดิตระดับสากล คงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ Baa1 และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ในระดับคงที่ (Stable) ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร และบริหารจัดการ NPL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า Moody’s Investors Service สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ “Baa1” รวมทั้งแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ที่ระดับคงที่” (Stable) ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และมีสภาพคล่องที่มั่นคง ทั้งในปี 2565 และปี 2566 โดย วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับทรงตัวรวมจำนวน 1.58 ล้านล้านบาท

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากกว่า 4 ล้านครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดย เดือนตุลาคม 2565 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 227,788 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 ที่ 226,423 ล้านบาท ขณะที่การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 มากกว่า 22 มาตรการ ทำให้คาดว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี 2566 หรืออยู่ในระดับต่ำกว่า 5% ของสินเชื่อคงค้าง ขณะเดียวกันยังมีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้สูงถึง 185% ของ NPL และมีอัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารในปี 2566 อยู่ที่ 14 -15% สะท้อนว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของธนาคาร เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

A12198

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!