หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

12124 STA


กลุ่มบริษัทศรีตรังจัดงานใหญ่ต่อเนื่องน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3’ แชร์ความรู้แก่ชาวสวนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก

          บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือบริษัทฯ”) เดินหน้าจัดงานใหญ่ต่อเนื่องงานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ทั้งแบบออนไซต์ โรงงานน้ำยางของ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ทุกสาขา และถ่ายทอดสดทาง YouTube, Facebook Live และช่องทางออนไลน์อื่นๆ มุ่งแชร์ความรู้และเทคนิคแก่ชาวสวนยาง ผู้ค้ายางรายย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำยางไทยสู่มาตรฐานระดับโลก 

          นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้จัดงานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุขแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวสวน คู่ค้า ตัวแทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาง ล่าสุดได้จัดงานใหญ่ต่อเนื่อง ได้แก่งานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3” ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 . ในรูปแบบออนไซต์ โรงงานน้ำยางของ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขากาญนดิษฐ์, สาขาตรัง, สาขาชุมพร, สาขาอุบลราชธานี, สาขานราธิวาส, บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่, สาขาบึงกาฬ และบริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ทั้งยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: https://fb.watch/g_IjU1ZpCt/ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ YouTube หรือ Facebook: Sri Trang Group, YouTube หรือ Facebook: ศรีตรังเพื่อนชาวสวน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่จัดงานได้

 

12124 STA

 

          การจัดงานครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และเทคนิคแก่ชาวสวนยาง ผู้ค้ายางรายย่อยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตยาง เช่น ตัวแทนชุมชน, อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำยาง สร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่ชุมชน ยกระดับอุตสาหกรรมน้ำยางในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มุ่งเน้นเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำยางข้นไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

          ไฮไลต์ของการจัดงานในปีนี้ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำยางคุณภาพดี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทศรีตรัง การแนะนำแอปพลิเคชันศรีตรังเฟรนด์ส สเตชันที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการรับซื้อยางของพ่อค้ายุคใหม่ และบริการใหม่ซุปเปอร์ ไดรเวอร์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้รับยางจากชาวสวนมาส่งให้แก่โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง รวมถึงเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยอีกด้วย และการแจกโปรโมชันน้ำยางสดบวกราคาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น ปิดท้ายกิจกรรมพาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการส่งยางภายใต้ชื่อ “Sri Trang Smart Receive” ที่มีความรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกแก่ชาวสวนยาง ผู้ค้ายาง ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อในโรงงาน

          “การจัดงานงานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3 ได้รับความสนใจจากชาวสวนยาง ผู้ค้ายาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการจัดงานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญในการร่วมกันยกระดับคุณภาพน้ำยางไทยสู่มาตรฐานระดับโลกนายวีรสิทธิ์ กล่าว

 

A12124

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!