หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12123 SET ESG


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SET ESG Professionals Forum ยกระดับบุคลากรด้าน ESG

          ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Preparing Future Leader for Sustainability Transformation – เราจะร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างไร?” ในงานสัมมนา “SET ESG Professionals Forum” โดยให้มุมมองถึงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในตลาดทุนซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมด้าน ESG โดยสัมมนาครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในโครงการ SET ESG Experts Pool จัดขึ้น ซึ่งผู้สนใจรับฟังสัมมนาย้อนหลังได้ทางออนไลน์ Facebook & YouTube : SET Thailand 

 

A12123

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!