หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12117 BAM


BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร กรุงเทพฯ

          นายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายราชัน หาญเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ชาญชาติ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ โดยโครงการฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำแปลงเกษตรธรรมชาติภายในพื้นที่ของโรงเรียน อาทิ การปลูกข้าวนาโยน การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเรือนเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา โดยผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำเกษตรอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

 

A12117

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!