หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12110 BKI


กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (ที่ 2 จากขวา) และนายเกรียงไกร หมั่นเขตรกิจ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท ให้แก่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ฝ่ายการนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการประกันภัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

 

A12110

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!