หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12103 BAAc


... ร่วมสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

           เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถาบันการเงินชุมชนท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมมอบสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้เอาประกันภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น และเป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยธรรมชาติไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยผลผลิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองความเสียหายในการเพาะปลูกข้าวนาปีในรอบถัดไป โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 1.91 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 26.75 ล้านไร่ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 448.62 ล้านบาท นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC INSURE สำหรับการตรวจสอบข้อมูลการเอาประกันภัยหรือการเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มเติม และแอปพลิเคชันมะลิซ้อน สำหรับการบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ ให้สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟนอีกด้วย

 

A12103

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!