หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET32


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 30 กันยายน ..2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 30 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,343.70

5.34

4,551.16

7.26

-1,207.46

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

5,113.55

8.16

4,760.85

7.60

352.70

นักลงทุนต่างประเทศ

32,945.86

52.59

34,334.81

54.80

-1,388.95

นักลงทุนในประเทศ

21,246.09

33.91

19,002.38

30.33

2,243.71

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2565 - 30 .. 2565

01 .. 2565 - 30 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

112,561.68

7.34

118,122.83

7.71

-5,561.15

1,027,245.91

7.50

1,151,247.61

8.40

-124,001.70

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

140,465.93

9.16

137,187.85

8.95

3,278.08

1,192,000.13

8.70

1,191,163.34

8.70

836.79

นักลงทุนต่างประเทศ

721,834.87

47.09

746,200.98

48.68

-24,366.11

6,541,283.40

47.75

6,391,047.81

46.66

150,235.59

นักลงทุนในประเทศ

558,159.32

36.41

531,510.14

34.67

26,649.18

4,937,259.35

36.04

4,964,330.03

36.24

-27,070.68

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!