หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

91141 THANA


THANA เพิ่มทุน รองรับการซื้อที่ดิน-ขยายงานปี 66

          THANA แจงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมจัดสรรหุ้นสามัญด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียน 25 ล้านหุ้น รองรับการซื้อที่ดินใหม่ หนุนกระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัท และตั้งเป้าขยายงานทั้งพัฒนาโครงการใหม่ และสร้างบริการหลังการขายที่แตกต่าง ภายใต้แนวคิดธนาสิริ เราดูแล

          นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชี้แจงถึงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ว่าบริษัทได้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,212,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 278,533,200 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,321,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

          สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการซื้อที่ดิน และการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2566 และการมุ่งสร้างบริการหลังการขายที่แตกต่าง ภายใต้แนวคิดธนาสิริ เราดูแลแล้วนั้น ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการบริหารความเสี่ยง รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องในกิจการให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของบริษัท ขณะเดียวกัน จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น และมีแนวโน้มทำกำไรให้มีศักยภาพมากขึ้น ส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้นตามมา
          นับเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ที่สำคัญสำหรับ THANA ในการบริหารความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกเหนือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทยังจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดย 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขาย 2.85 บาท โดยวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และวันที่ 31 ตุลาคม จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

 

A91141

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!