หมวดหมู่: SME

1aบสย


บสย. ชี้ 5 เทรนด์ ทางรอด SMEs ไทย

      นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนา “ท้าชน Perfect Storm ทางรอดเศรษฐกิจไทย” หัวข้อ Thailand New Chapter 2023’ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง แนวคิด ร่วมกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อทิศทางการฟื้นฟูทางรอดเศรษฐกิจไทย และแนวทางการรับมือกับวิกฤต 

โดยระบุถึง ความท้าทายและปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องระวังคือ “สภาพคล่อง” ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ ของ บสย. เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหลังการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยมองว่า 5 เทรนด์ หรือ FIVE D MAGA TRENDS สำหรับ SMEs  ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่

       1.Digital & Financial Literacy การเพิ่มความรู้ทางการเงินและด้านเทคโนโลยี Digital  2.ก้าวสู่ Digital Wallet  3.Digital Lending ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งด้านการให้บริการขอสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 4.Digital Credit Guarantee การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการเข้าถึงสินเชื่อ โดย บสย. ช่วยค้ำประกัน และ 5. D ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจอย่างสมดุล เพื่อเติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ BCG Model นอกจากนี้ บสย. ยังช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ และการดำเนินธุรกิจ ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center อีกด้วย 

     ทั้งนี้ ในงานสัมมนา มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยท้าชน Perfect Storm นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘โอกาส – ทางรอด เศรษฐกิจไทย’ และ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘จับทิศ เศรษฐกิจ-สังคมไทย ในพายุวิกฤต’ จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!