หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET26


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 29 กันยายน ..2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท 

 

วันที่ 29 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,425.51

6.88

5,045.86

6.40

379.65

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

7,063.11

8.96

7,864.32

9.97

-801.20

นักลงทุนต่างประเทศ

39,751.74

50.41

41,857.10

53.08

-2,105.36

นักลงทุนในประเทศ

26,612.99

33.75

24,086.07

30.55

2,526.92

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2565 - 29 .. 2565

01 .. 2565 - 29 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

109,217.99

7.43

113,571.68

7.72

-4,353.69

1,023,902.22

7.51

1,146,696.45

8.41

-122,794.24

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

135,352.38

9.21

132,427.00

9.01

2,925.38

1,186,886.57

8.70

1,186,402.48

8.70

484.09

นักลงทุนต่างประเทศ

688,889.01

46.85

711,866.17

48.41

-22,977.16

6,508,337.54

47.73

6,356,713.00

46.62

151,624.54

นักลงทุนในประเทศ

536,913.23

36.52

512,507.76

34.86

24,405.47

4,916,013.26

36.05

4,945,327.65

36.27

-29,314.39

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!