หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET36


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 23 กันยายน ..25655

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 23 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

6,162.76

9.67

5,602.37

8.79

560.38

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

5,744.57

9.01

5,033.58

7.90

710.99

นักลงทุนต่างประเทศ

28,521.20

44.74

31,257.93

49.03

-2,736.73

นักลงทุนในประเทศ

23,321.54

36.58

21,856.19

34.28

1,465.35

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2565 - 23 .. 2565 

01 .. 2565 - 23 .. 2565

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

90,445.13

7.69

93,464.46

7.95

-3,019.34

1,005,129.36

7.53

1,126,589.24

8.45

-121,459.89

บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์

110,414.21

9.39

106,087.36

9.02

4,326.86

1,161,948.41

8.71

1,160,062.84

8.70

1,885.56

นักลงทุน

ต่างประเทศ

540,522.92

45.98

557,741.07

47.45

-17,218.15

6,359,971.45

47.68

6,202,587.89

46.50

157,383.55

นักลงทุน

ในประเทศ

434,110.91

36.93

418,200.28

35.58

15,910.63

4,813,210.94

36.08

4,851,020.17

36.36

-37,809.23

 

หมายเหตุ

• ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!