หมวดหมู่: กลต.

 SET 4


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 71รายการ) 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) ร้อยเอก วีระเชษฐ์ ขันเงิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 60,000 2.68 ซื้อ Link
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 8,000,000 1.15 โอน Link
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 8,000,000 1.68 โอน Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 100,000 49.25 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 200,000 7.29 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 50,000 7.35 ซื้อ Link
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 100,000 0.83 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 40,000,000 - โอน Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 16/08/2565 35,000 8.85 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000,000 - รับโอน Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000,000 - โอน Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 15/08/2565 40,000,000 - โอน Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 35,000 8.85 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000,000 - รับโอน Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000,000 - โอน Link
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO) นาย ชาตรี จันทรงาม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 91.50 ซื้อ Link
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO) นาย ชาตรี จันทรงาม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สนธิภา จันทรงาม) หุ้นสามัญ 17/08/2565 10,000 91.50 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 31,300 3.86 ซื้อ Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 24,100 42.75 ซื้อ Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 1,300 42.25 ซื้อ Link
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 123,000 5.75 ขาย Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 31,300
Revoked by Reporter
3.86 ซื้อ Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 1,000 7.05 ซื้อ Link
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย ทวนชัย มั่นจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 6.48 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 19,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 55,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 58,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 60,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 80,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 38,000 5.10 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 40,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 43,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,800 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 30,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.10 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 10,000 5.15 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.20 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 10,000 5.35 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 30,000 5.30 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 40,000 5.25 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 10,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 30,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 30,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 15,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 30,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 30,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.10 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.10 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 5.00 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 40,000 5.05 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 50,000 5.05 ซื้อ Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อรัญญา เอื้ออภิญญกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/08/2565 850,000 7.60 ซื้อ Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อรัญญา เอื้ออภิญญกุล) หุ้นสามัญ 18/08/2565 859,900 13.90 ขาย Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/08/2565 4,000,000 7.58 ซื้อ Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 2,000,000 13.85 ขาย Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 4,000 10.20 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 2,000 10.30 ซื้อ Link
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) นางสาว วิมลรัตน์ นันทะวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 20,000 8.90 ขาย Link
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย วิศรุต มานูญพล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/08/2565 227,700 2.80 ขาย Link
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย วิศรุต มานูญพล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/08/2565 7,700 3.18 ขาย Link
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย นพดล อินทรลิบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 2,000,000 1.20 ซื้อ Link
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 3,400 130.59 ซื้อ Link
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 12,900 132.53 ซื้อ Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 20,000 7.75 ซื้อ Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 400,000 18.40 ซื้อ Link
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 2,000 12.00 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 30,000 18.20 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/08/2565 250,000 0.42 ขาย Link
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M) นาย พงศ์พันธุ์ พิพิธวิจิตรกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 10,000 55.00 ขาย Link

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!