หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

MCOT รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์


MCOT ดินแดนสนธยา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ลาออก

      บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติรับทราบ การขอลาออก จากตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ของรองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 

      ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท แต่อย่างใด 

     โดย บมจ.อสมท จะเร่งดำเนินการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต่อไป

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!