หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET34


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 11 สิงหาคม พ.ศ.2565  

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน      หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 11 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 11 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 11 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 7,132.41 9.11 6,203.00 7.93 929.41 51,339.63 8.75 59,108.11 10.07 -7,768.48 837,369.84 7.48 943,950.67 8.43 -106,580.83
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,058.71 9.02 8,654.22 11.06 -1,595.50 52,127.03 8.88 52,634.41 8.97 -507.39 963,639.10 8.61 963,123.80 8.60 515.30
นักลงทุนต่างประเทศ 38,636.68 49.37 35,499.72 45.36 3,136.96 284,778.73 48.53 266,222.53 45.36 18,556.20 5,344,886.99 47.74 5,208,979.99 46.52 135,906.99
นักลงทุนในประเทศ 25,437.91 32.50 27,908.77 35.66 -2,470.87 198,621.71 33.84 208,902.05 35.60 -10,280.34 4,050,383.50 36.18 4,080,224.97 36.44 -29,841.47
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  •  
    More Articles

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!