หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET29


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 10 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน      หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 10 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 10 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 10 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 4,541.37 6.77 6,478.11 9.65 -1,936.73 44,207.21 8.69 52,905.10 10.40 -8,697.89 830,237.43 7.47 937,747.67 8.43 -107,510.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,256.52 9.32 6,126.93 9.13 129.60 45,068.32 8.86 43,980.20 8.65 1,088.12 956,580.39 8.60 954,469.58 8.58 2,110.81
นักลงทุนต่างประเทศ 33,222.51 49.50 29,602.59 44.11 3,619.92 246,142.05 48.40 230,722.81 45.36 15,419.24 5,306,250.31 47.73 5,173,480.28 46.53 132,770.03
นักลงทุนในประเทศ 23,095.83 34.41 24,908.61 37.11 -1,812.78 173,183.80 34.05 180,993.27 35.59 -7,809.47 4,024,945.59 36.20 4,052,316.19 36.45 -27,370.60
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
     
    More Articles
  •  

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!