หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

8379 TGE


TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

          นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางยอดฤดี สันตติกุล (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ร่วมในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย TGE จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท กำหนดจองซื้อในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเดือนสิงหาคมนี้

 

A8379

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!