หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET46


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 5 กรกฏาคม พ.ศ.2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน        หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 05 ก.ค. 256501 ก.ค. 2565 - 05 ก.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 05 ก.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 6,194.52 8.07 6,377.76 8.31 -183.24 15,587.88 8.57 15,953.68 8.77 -365.79 716,211.80 7.35 805,552.20 8.27 -89,340.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,938.69 7.74 6,417.78 8.37 -479.09 15,349.89 8.44 16,566.98 9.11 -1,217.10 832,894.37 8.55 832,667.91 8.55 226.47
นักลงทุนต่างประเทศ 34,493.28 44.96 37,517.98 48.91 -3,024.70 82,866.35 45.57 88,076.14 48.44 -5,209.79 4,618,967.63 47.41 4,511,548.01 46.31 107,419.63
นักลงทุนในประเทศ 30,087.94 39.22 26,400.91 34.41 3,687.03 68,032.34 37.41 61,239.66 33.68 6,792.68 3,574,439.73 36.69 3,592,745.43 36.88 -18,305.70
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน ไม่รวมการซื้อขายของ

 

More Articles


www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!