หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1Asmebank


ธพว. ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ'การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง' โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายในงาน FTI Expo 2022

      นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ’การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง’ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดภายในงาน FTI Expo 2022 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึง ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!