หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

7070 Srithepthai 01


กลุ่มศรีเทพไทย ภูมิใจคว้ารางวัล CSR ยอดเยี่ยม ในงาน Thailand’s Smart Awards 2022

          นายประเสริฐ ไตรจักรภพ รองประธานบริหาร กลุ่มศรีเทพไทย รับโล่รางวัลสาขาองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ในงาน Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดย บริษัท ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

          นายประเสริฐ ไตรจักรภพ รองประธานบริหารกลุ่มศรีเทพไทย เปิดเผยว่า "กลุ่มศรีเทพไทย มีนโยบายให้ทุกบริษัทในเครือ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำธุรกิจที่เรายึดมั่นมากว่า 60 ปี โดยสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับคู่ค้า พนักงาน ชุมชน ตลอดจนผู้บริโภค ทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง

          โดยปัจจุบันกลุ่มศรีเทพไทย มีบริษัทในเครือมากกว่า 20 บริษัท มีธุรกิจครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น เม็ดพลาสติก, เคมีภัณฑ์, อสังหาริมทรัพย์, ยานยนต์, เกษตรแปรรูป รวมทั้งพลาสติกอุตสาหกรรมและการอุปโภค โดยธุรกิจแรกเริ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กลุ่มศรีเทพไทยในวงการอุตสาหกรรมคือ ผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติก จากนั้นจึงมีการต่อยอดธุรกิจ ด้วยการพัฒนาพลาสติกอุตสาหกรรม พลาสติกเพื่อการอุปโภค จนปัจจุบันมีการพัฒนาไปถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพลาสติกจึงถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มศรีเทพไทย ที่วันนี้พลาสติกกลายเป็นตัวร้ายของปัญหาสิ่งแวดล้อม ยิ่งทำให้กลุ่มศรีเทพไทยมีนโยบายที่เน้นการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ไม่ไช่แค่การแสวงหาผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว

 

7070 Srithepthai 02

          ในด้านการช่วยเหลือและเยียวยาสังคมนั้น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มศรีเทพไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความยากลำบากของคนไทยไว้มากมาย เช่น การสนับสนุนเงินสร้างจุดพักคอยพื้นที่บางนา, การบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับสถานพยาบาล, การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้โรงเรียนยากไร้, การบริจาคมอบเงิน อาหาร น้ำ ที่ตรวจโควิด เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นจำนวนมาก รวมถึงการนำตึกมาใช้เป็นสถานที่สร้างจุดพักคอย เพื่อดูแลพนักงานของบริษัทในเครือทั้งหมดที่มีความเสี่ยงต้องกักตัว เป็นต้น นอกจากการเยียวยาในด้านสังคมแล้ว ด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันโดยนำแนวคิด BCG Model จากรัฐบาลมาต่อยอด สร้างแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ อย่างเช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับอาหาร เพื่อหวังผลเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร อย่าง อ้อย มันสำปะหรัง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปร่วมกัน รวมทั้งการเปิดตัวแคมเปญ “ศรีชวนล้าง”โดยนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน มาทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยแคมเปญศรีชวนล้างได้ร่วมกับศิลปินไอดอล เน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคนมาคัดแยก ล้างขยะพลาสติกให้สะอาด โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) รวบรวมลงจุดทิ้ง ที่นำไปสู่การรีไซเคิล เพื่อเปลี่ยนขยะที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นวัตถุดิบที่มีค่า เข้าสู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยหวังผลด้านการลดปริมาณขยะพลาสติกลง ทำให้เกิดการหมุนเวียนสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า และสร้างแนวทางให้คนรุ่นใหม่บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

A7070

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!