หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

7065 AAP Phornput


AA&P เปิด BU ใหม่ ปฏิวัติวงการนักลงทุนสัมพันธ์ เสนอบริการ ‘Investors-Insight’ ให้บริษัทจดทะเบียน มุ่งดึงดูดนักลงทุนใช้งานแตะ 100,000 ราย

          บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Investor Relations รูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม “Investors-Insight” ด้วยหลักที่ว่าเพราะเราใส่ใจนักลงทุนเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียน ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม 100,000 ราย

          นายพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้เองผ่านระบบ Internet ส่งผลให้จำนวนพนักงาน Marketing ในบริษัทหลักทรัพย์มีจำนวนน้อยลงซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สิ้นปี 2564 ที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 5.2 ล้านบัญชี นักลงทุนส่วนใหญ่จึงขาดการดูแลและไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากบริษัทจดทะเบียนอย่างทั่วถึง และในอนาคตจะมีนักลงทุนจำนวนมากที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกับบริษัทจดทะเบียน จึงทำให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลในการตอบคำถามซึ่งไม่ใช่แก่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

          จากภาพรวมที่กล่าวมา ด้วยประสบการณ์จากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน คุณพรพุทธเข้าใจดีว่านักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนต้องการอะไร ในขณะที่นักลงทุนต้องการการดูแลที่เข้าถึงได้ง่าย บริการนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบันกลับถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆ ทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง AA&P จึงเสนอบริการ “Investors-Insight” ที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้โดยตรงเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่เพียงดูแลนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยบริษัทสื่อสารกับนักลงทุนรายใหญ่ สถาบันทางการเงิน รวมถึงนักวิเคราะห์อีกด้วย Investors-Insight จึงมุ่งเปลี่ยนโฉมหน้าบริการนักลงทุนสัมพันธ์ให้แตกต่างภายใต้แนวคิด “The Evolution of Investor Relations” ด้วยหลักการที่ว่า เพราะเราใส่ใจนักลงทุน โดยบริการยังครอบคลุมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

 

          ปัจจุบัน “Investors-Insight” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ เช่น บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN) บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ) บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) และ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) มีจำนวนนักลงทุนผู้ใช้งานรวมกันมากกว่า 15,000 คน

          บริการ “Investors-Insight” ไม่เพียงแค่ช่วยสื่อสาร แต่สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในการสื่อสารกับนักลงทุน เปลี่ยนเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ในตลาดทุน เช่น เครื่องมือในการระดมทุนประเภทใหม่ๆ ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ รับทราบอัตราผลตอบแทน / ดอกเบี้ย และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนด้วยบริการแบบ One Stop Service 

          AA&P มีเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมนักลงทุนให้ตื่นตัวในการรับข่าวสารและรับทราบกิจกรรมการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าการเชื่อมการสื่อสารระหว่างนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ทำให้นักลงทุนไทยสามารถตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน และสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจะทำให้สามารถรักษาฐาน Investors ได้มากขึ้นอีกด้วย

 

Advisory Alliance & Partners: Change the Future with Us - ร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตไปกับพวกเรา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.advisory-alliance.com

 

A7065

 Click Donate Support Web

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!