หมวดหมู่: พาณิชย์

1AFTAAP


จุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ดัน FTAAP เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

     'จุรินทร์'เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ตั้งเป้าผลักดันวาระสำคัญการทำเขตการค้าเสรีเอเปก (FTAAP) การส่งเสริมการค้าในระบบพหุภาคี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในสถานการณโควิด-19 และในอนาคต ชู 3 ธีมหลัก “Open. Connect. Balance” เน้นเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้า ลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งการเดินทาง ดิจิทัล และสร้างสมดุลการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ 

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (Ministers Responsible for Trade Meeting : MRT) ที่ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ว่า ขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีการค้าเอเปก ผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี 2022 ซึ่งประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบกายภาพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เอเปกมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

      สำหรับ การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้ร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการเอเปกให้มีความคืบหน้าต่อไป โดยเฉพาะวาระการดำเนินการสำคัญ คือ FTAAP รวมทั้งการส่งเสริมการค้าในระบบพหุภาคีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตในสถานการณ์โควิด-19 และอนาคต

     โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดธีมหลักในการประชุมเอเปกในปีนี้ คือ 'Open. Connect. Balance' โดย Open คือ การเปิดขว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน และการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนการจัดทำ FTAAP ผ่านมุมมองใหม่ที่เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ทุกภาคส่วนในสังคม ส่วน Connect คือ การเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยเฉพาะการฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค และสุดท้าย Balance คือ การสร้างสมดุลของการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างรอบด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยประเด็นสำคัญ คือ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางอาหาร การเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!